Hundida är ett företag som bjuder på skolningar, massage, jäsenkorjaus och trimning för hundar.
Kurserna hålls på finska, men jag hjälper var och en på deras eget språk (fi, swe, eng) så fast finska int skulle vara ditt starkaste språk är Du välkommen på kurserna.
Om du har nåt att fråga, kontakta mej via telefon 0404101023